Ga naar de inhoud

Reisleider

Na zijn Borneo avontuur komt Alfred op het idee om zijn ervaringen in Nederlands Indie in te zetten voor een nieuw project, de Dutch East Indies Exploring Company. Het is niet zeker wat de oorspronkelijke doelstelling is geweest maar wel zeker is dat er in 1932 een schip is aangekocht door deze maatschappij.

Het lijkt er op dat Alfred een periode lang gewoond en gewerkt heeft los van zijn gezin. Het gezin was van Long Beach verhuisd naar Pasadena. In 1928 geeft Alfred dit adres ook nog op als zijn eigen adres. Tijdens de volkstelling van 1930 zal alleen zijn vrouw Lottie met haar vader Walter en de beide kinderen daar geregistreerd worden. Alfred doet intussen zaken in de buurt van Detroit waarbij hij voor een olie en gas maatschappij werkt : Monroe Oil Gas Company. Hij woont in Detroit in het Riviera appartementencomplex aan Dexter boulevard nummer 9600.

De kinderen zijn intussen al groter geworden. Dochter Eve haalt in 1930 de lokale krant door als verstekeling mee te gaan met een schip dat naar Hawai vaart. Ze was uit op avontuur maar werd per kerende post teruggestuurd.

In oktober 1931 doet Alfred een bod van 10.000 dollar op een schip, de Mayflower. Dit is een groot jacht wat een tijdlang gebruikt is door de president van de Verenigde Staten en nu eigendom is van de marine. Het is door brand fors beschadigd en wordt op een veiling verkocht. Alfred geeft als adres Toledo op vlak onder Detroit. Hij wordt overboden.

Begin december maakt hij een ronde langs kennissen en vrienden in Detroit voor aanbevelingsbrieven. Via zijn advocaat krijgt hij een aanbeveling van de Nederlandse consul in Detroit. Hij besluit een reis te maken naar Nederland om een gesprek te hebben op het ministerie van Kolonieen over mijnbouw concessies in Nederlands Nieuw Guinea.

Brief Nederlandse Consult Detroit
Brief advocaat Drysdale

Eind december 1931 vertrekt hij met een 1e klas ticket om via Cherbourg en Parijs met de trein naar Den Haag te reizen. Daar heeft hij op 24 december een gesprek met de minister van kolonieen. Hij vertelt dat hij graag een concessie wil om goud te zoeken in Nieuw Guinea. Hij claimt dat hij vanuit Australie met een amfibisch vliegtuig een landing heeft gemaakt in Nederlands Nieuw Guinea en daar goud gevonden heeft. De minister stuurt het verzoek op 30 december door aan de gouverneur generaal in Nederlands Indie. Violette reist weer terug om op 1 Januari 1932 weer in New York aan te komen.

Aantekeningen van de minister van kolonieen, december 1931

Ondertussen blijft Alfred actief in de olie-industrie rond Detroit, in het bijzonder in de regio Monroe net onder de stad Detroit. Maar naast deze olie-activiteiten, start laat hij zich als reisagent vermelden in de stadsgids van Detroit. Zijn Borneo reis heeft diepe indruk gemaakt en hij gaat verder met pogingen om een schip aan te kopen. Met dit schip wil hij een wereldreis maken met een groep betalende avonturiers.

Het blijft niet bij plannen, in 1932 koopt de Dutch East Indies Exploring Company een afgedankt schip aan wat gebruikt is om onderzeekabels aan te leggen : de Relay. Dit schip heeft als standplaats New York. Het schip wordt omgebouwd tot expeditieschip waarbij er ondermeer twee amfibievliegtuigen tot de uitrusting zou moeten behoren.

SS Relay (All America Cables prospectus)
1932-33 LLoyds register SS Relay

Alfred richt zich op high school en college studenten die geld te besteden hebben. Er zijn 50 plekken te koop voor 5000 dollar per stuk waarmee een wereldreis gemaakt gaat worden. Sommige berichten hebben het zelfs over een reis van wel 3 jaar.

5 mei 1932, Ohio newspaper

Met wervende teksten wordt de expeditie omschreven in interviews waarbij de meest exotische bestemmingen worden aangedaan. Alfred wordt neergezet als Klondike veteraan en het zoeken naar goud in Nieuw Guinea maakt ook deel uit van de reis. Er zal een start worden gemaakt met de bouw van een mijn in de binnenlanden en met vliegtuigen zullen meren worden bestudeerd in de bergen.

Helaas voor Wilbur Risk en een onbekend aantal anderen, wordt de datum van het geplande vertrek steeds naar achteren verzet. Er zijn waarschijnlijk niet genoeg deelnemers. In november 1932 begint Alfred een promotietour in Los Angeles voor zijn expeditie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op te maken filmopnames onderweg waarvoor een actrice wordt gezocht. Dit levert de nodige belangstelling op in Hollywood. En ook weer nieuwe sponsoren : een millionair ziet het wel zitten om in de jury te zitten voor deze Miss Borneo verkiezing.

Ook de afvaart van Januari 1933 wordt niet gehaald. Eind dat jaar verschijnt een bericht in de kranten van Ohio. De expeditie van Alfred zal definitief niet doorgaan. Als reden wordt aangevoerd dat de bank failliet is gegaan. Maar de Dutch East Indies Exploring Company wordt niet opgeven. Alfred is vastbesloten om door te gaan met zijn pogingen om Nieuw Guinea te bereiken. Dat zal blijken in het volgende jaar als hij een hele nieuwe invalshoek kiest.

Oktober 1933 Ohio Newspaper

Translate »